आजकल टाउको दुख्नु समन्य भैसकेको छ तथापि हामिले हाम्रै घरको भांसा मा उपलब्ध हुने सामाग्रीको प्रयोगबाट यसबाट छुटकरा पाउन सकिंछ !
यसको बारेमा बिस्त्रित रुपमा जनकारी लिनका लागि दिएको भिडियो हेर्नुहोला !